Dopravní psychologie / Determinační test
Úvodní stránka > Dopravní psychologie > Determinační test

Využití

Jedná se o výkonový test určený k vyšetření senzomotorických reakcí mnohonásobnými vizuálními a akustickými podněty různého typu. Test měří stálost pozornosti, reakční dobu a současně i barvocit.

Test se používá především k dopravně-psychologické diagnostice řidičů. Další využití nalezne i při diagnostice různých profesí; např. obsluhy strojů, pracovníků velínů apod. Používán je také pro potřeby rehabilitační medicíny a klinické psychologie.

Koncepce

Test je dodáván se standardizovanou sérií testů včetně norem. Standardizovaná série testů je sestavena tak, aby vyhovovala požadavkům Vyhlášky 27/2012 Sb. na přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.

Provedení a vyhodnocení

Respondent na předávané podněty reaguje definovaným způsobem, tj. stlačením patřičného tlačítka nebo sešlápnutím odpovídajícího pedálu. Na barevné podněty (červený, žlutý, zelený, modrý, bílý kruh) respondent reaguje barevnými tlačítky, černými tlačítky na tóny (hluboký, vysoký) a na zobrazení žlutých obdélníků v dolních rozích podnětové plochy reaguje respondent sešlápnutím levého nebo pravého pedálu.

Výstupem testu je reakční čas, počet správných, opožděných, chybných a vynechaných reakcí.

© 2022 - 2024 GETA Centrum s.r.o.