Dopravní psychologie / PDS-5P
Úvodní stránka > Dopravní psychologie > PDS-5P

Základní vlastnosti

Přístroj PDS-5P je primárně určen pro měření schopností a výkonnosti ve vztahu k řízení motorových vozidel.

PDS-5P splňuje požadavky na přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustrické podněty v podmínkách časové zátěže, spexifikované ve vyhlášce 27/2012 Sb.

PDS-5P obsahuje determinační test, vigilanční test a test reakčního času.

Koncept přístroje

Psychologický Diagnostický Systém PDS-5P obsahuje determinační test pro vyšetření senzomotorických reakcí mnohonásobnými vizuálními a akustickými podněty, vigilanční test dlouhodobé pozornosti a test pro zjištění reakčního času.

PDS-5P byl vyvinut jako výchozí testovací zařízení umožňující měření schopností a výkonnosti ve vztahu k řízení motorových vozidel, ale uplatnění nalezne i v dalších oblastech pracovní a klinické psychologie.

Systém PDS-5P je koncipován jako mobilní terénní jednotka, která se skládá z klávesnice a pedálů. Připojit ji lze k libovolnému počítači nebo notebooku prostřednictvím USB portu.

Technické části

Zařízení se skládá z klávesnice, pedálů, řídicí elektroniky umístěné v klávesnici a z USB kabelu pro propojení zařízení s počítačem. Celý přístroj je dodáván v kompaktním plastovém kufru.

Na klávesnici je 5 barevných tlačítek (červené, zelené, bílé, modré, žluté) a dvě černá tlačítka. Barevnými tlačítky reaguje testovaná osoba na barevné podněty, černými tlačítky na zvukové podněty. Levé černé tlačítko bude stlačeno při hlubokých tónech, pravé černé tlačítko při vysokých tónech.

Nožní pedály jsou určeny pouze pro determinační test a testovaná osoba jimi reaguje, když je na monitoru počítače zobrazen žlutý čtverec v příslušném spodním rohu.

Programové vybavení

Program lze provozovat na standardním počítači nebo notebooku s operačním systémem řady MS Windows.

K řízení jednotlivých testů byla vypracována řada modulárních programů. Ty jsou propojeny základním řídicím programovým modulem, který umožňuje vytváření sérií testů, včetně založení osobní karty testované osoby a vložení instrukcí před každý test. Řídicí program dále zajišťuje uložení dat a vyhodnocení výsledků. Uložená data i výsledky lze opět vyvolat a vytisknout.

© 2022 - 2023 GETA Centrum s.r.o.