Produkty

Společnost GETA Centrum s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou, servisem a prodejem specializované elektroniky pro fyziologii práce, sexuologii, psychologii, psychiatrii a další obory.

ODBORNÁ SEXUOLOGIE

Výrábíme a prodáváme přístroj přístroj Sexuologický pletysmograf - GEM 4S.Přístroj umožňuje kontinuální registraci objemových změn lidských genitálií pomocí několika druhů snímačů. Dále umožňuje měřit kožně-galvanický reflex, který slouží k hodnocení psychického a emocionálního stavu měřené osoby. Měřená data jsou on-line posílána do PC, kde jsou zobrazována a zaznamenávána uživatelským softwarem. SW umožňuje zobrazování podnětů vyšetřované osobě. SW obsahuje databázi pacientů se základními osobními údaji a s naměřenými daty. Přístroj s PC komunikuje pomocí bezdrátové technologie. Napájen je bateriově. Koncipován je jako kompaktní přenosné zařízení umístěné v bezprostřední blízkosti pacienta.

Přístroj v kombinaci s monitorovacím programem je určen především soudním znalcům z oblasti sexuologie, ale může být použit i pro léčbu funkčních sexuálních poruch metodou biofeedback.

www.plethysmograph.eu

 

FYZIOLOGIE PRÁCE

Vyrábíme a prodáváme přístroje a programy pro fyziologické měření. EMG Holter umožňuje celosměnový záznam čtyř EMG signálů a pulsní frekvence vypočtené z jednosvodového EKG. Při snímání EMG jsou ukládány integrální hodnoty a hodnoty frekvence EMG signálů. Přístroj je primárně určen pro měření lokální svalové zátěže definované v české a slovenské legislativě.

www.fyziologie.getacentrum.cz

 

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Výrábíme a prodáváme přístroj PDS-5P, který je primárně určen pro měření schopností a výkonnosti ve vztahu k řízení motorových vozidel. PDS-5P splňuje požadavky na přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustrické podněty v podmínkách časové zátěže, spexifikované ve vyhlášce 27/2012 Sb. PDS-5P obsahuje determinační test, vigilanční test a test reakčního času.

www.psychologie.getacentrum.cz

 

PSYCHIATRIE

Společnost GETA Centrum s.r.o. je od roku 1992 výhradním dodavatelem elektrokonvulzivních přístrojů řady Thymatron americké společnosti Somatics, LLC v České a Slovenské republice.

V současnosti společnost Somatics nabízí progresivní model přístroje - Thymatron®SYSTEM IV.

www.psychiatrie.getacentrum.cz

 

SOFTWARE

Na těchto stránkách naleznete informace o verzích uživatelských programů dodávaných společností GETA Centrum s.r.o.

www.sw.getacentrum.cz