Oznámení

Vážení obchodní partneři,

 

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým došlo ve společnosti GETA v.o.s. ke dni 1.1.2010. Věříme, že tyto změny nebudou mít na Vaši spolupráci s námi vliv a pokud, pak doufáme, že pouze pozitivní v tom nejlepším smyslu.

 

V závěru roku 2006 založili společníci firmy GETA v.o.s. společnost GETA Centrum s.r.o. za účelem postupného rozšiřování nabízených služeb. Již v roce 2007 a především pak v roce 2008, v rámci rozšiřujících se aktivit firmy GETA Centrum s.r.o., se ukázalo nezbytným získání příslušných certifikací managementu jakosti. Po intenzivních, téměř rok trvajících přípravách, společnost GETA Centrum s.r.o. v prosinci roku 2009 úspěšně obhájila při certifikačním auditu provedeném Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. zavedený management jakosti a získala certifikáty managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 13485:2003 a dle NV 336/2004 Sb., Přílohy II. - Systém úplného zabezpečení jakosti.

 

V souvislosti se získanými certifikáty managementu jakosti společnost GETA Centrum s.r.o. s účinností od 1.1.2010:

 

  • převzala od firmy GETA v.o.s. veškeré závazky vyplývající z uzavřených obchodních smluv s obchodními partnery

  • poskytuje mimo jiné i služby spojené s instalací, periodickými a jednorázovými bezpečnostně technickými kontrolami a se zajišťováním údržby a servisu zdravotnických prostředků a dále zajišťuje dodávky zdravotnických prostředků včetně spotřebního materiálu v rozsahu poskytovaném do 31.12.2009 firmou GETA v.o.s.

  • provádí technické kontroly, servis a opravy ostatních přístrojů a zařízení nedefinovaných jako zdravotnické prostředky dodaných firmou GETA v.o.s. do 31.12.2009

  • zajišťuje aktualizace a údržbu speciálních softwarových produktů dodaných firmou GETA v.o.s. do 31.12.2009 a pokračuje v distribuci existujících softwarových produktů jakož i ve vývoji produktů nových

Závěrem Vás, naše klienty a zákazníky, chceme rozhodně ujistit, že s ohledem na výše uvedený rozsah certifikace společnosti GETA Centrum s.r.o. , je tato plně oprávněna zajišťovat servis ZP dle ust. § 23 - 30 z.č. 123/2000 Sb. v platném znění. Rovněž si Vás dovolujeme ujistit, že převzetím obchodních závazků od firmy GETA v.o.s. viz Bod 1, zajišťuje GETA Centrum s.r.o. od 1.1.2010 veškerý servis jak zdravotnických prostředků, tak i ostatních přístrojů dodaných před rokem 2010 firmou GETA v.o.s.

 

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že poskytování výše uvedených služeb a činností společností GETA Centrum s.r.o. je zabezpečováno stejným kolektivem zaměstnanců a ve stejných prostorách jako doposud.

 

 V úctě a s přáním další úspěšné spolupráce

 

Praha, 16.2. 2010

 

Josef Tesárek, jednatel

za GETA Centrum s.r.o.

  

                                                                          Ke skutečnostem, informacím a prohlášením zde obsaženým

                                                                          se GETA v.o.s. připojuje a potvrzuje jejich pravdivost.

 

                                                                          Praha, 16.2. 2010

  

                                                                          Ing. Petr Gaďourek, společník

                                                                          za GETA v.o.s